This is some text inside of a div block.
July 26, 2022

Een overeenkomst tussen intermediair en opdrachtgever

In principe is een tussenpersoon niet betrokken bij een overeenkomst tussen opdrachtgever en de ZZP’er. Er zijn echter wel andere overeenkomsten waar de intermediair bij betrokken is, dus laten we dit verschil toelichten door twee situaties te onderscheiden. 

Wanneer is er een bemiddelingsovereenkomst nodig?

Een intermediair is inhoudelijk niet betrokken bij de werkzaamheden. Daarom maakt deze geen onderdeel uit van een overeenkomst van opdracht, maar er kan wel een bemiddelingsovereenkomst worden opgesteld. 

Bij een bemiddelingsovereenkomst zijn alle partijen betrokken, dus de opdrachtgever, de ZZP’er en de intermediair. Ze leggen hierin vast welke afspraken ten grondslag liggen aan hun samenwerking. Zo wordt de vergoeding voor de intermediair vastgelegd (de fee) en worden de werkzaamheden tussen opdrachtgever en zelfstandige uitgelegd. In dit geval factureert de zelfstandige rechtstreeks aan de opdrachtgever, zodat de intermediair er niet langer tussen zit. 

Deze overeenkomst sluit aan bij het bemiddelingsmodel.

Bemiddeling - zo ziet de keten er uit

Het alternatief: een overeenkomst van tussenkomst

Neemt de intermediair de opdracht rechtstreeks aan van de opdrachtgever, dan hebben we het over een overeenkomst van opdracht. Dit is wel een stapje verder dan de gemiddelde intermediair, aangezien het nu niet langer bij bemiddelen blijft. De intermediair treedt in dit geval op als tussenpersoon, waardoor de hiërarchie tussen de drie partijen wijzigt.

Waar normaliter de bemiddelaar tussen beide partijen hangt, neemt de intermediair nu de rol aan als opdrachtgever van de ZZP’er en opdrachtnemer van de oorspronkelijke opdrachtgever. Goed, kun je mij nog volgen? 

Tussenkomst - zo ziet de keten er uit

Tips & trucs van GoodWorx

Onze tool helpt jou met het opstellen van een accurate opdrachtverklaring. We hebben de software ontwikkeld op basis van de tool van de Belastingdienst, zodat je zeker weet dat je aan de actuele wet- en regelgeving voldoet. Stuit je tijdens het opmaken van de overeenkomst toch op onduidelijkheden, dan helpen je graag op weg. Daarnaast werken we ook met goedgekeurde modelovereenkomst, zodat jij altijd beslagen ten ijs komt. 

Heb je vragen over dit onderwerp en wil je advies? Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in.
Adviesgesprek inplannen
Volledig vrijblijvend
Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Gabriëlla Modderman
Copywriter

Deel dit bericht op: