Voordelen voor opdrachtgevers

Om je opdrachtgevers extra van dienst te kunnen zijn bieden de businesstools van GoodWorx een aantal voordelen.

Screening van zzp'ers

Via de businesstools worden alle ZZP'ers die bij je opdrachtgevers worden geplaatst allemaal gescreend. In basis controleren wij identiteitsdocumenten (via ID-checker), bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering en KVK-uittreksel. Maar het kan zijn dat de wens van de opdrachtgever breder is. Zo kan het voorkomen dat een VOG of VCA of ander certificaat of diploma nodig is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit kan een opdrachtgever via de software omgeving aangeven en wij zorgen voor de juiste screening. Altijd verzekerd van de juiste documenten.

Wet DBA proof

Onze software omgeving bevat de businesstool voor het maken van een opdrachtverklaring. Deze tool is ontwikkeld met de webmodule van de belastingdienst als basis. In praktijk blijkt dat de webmodule lastig in gebruik is en vaak ook nog geenduidelijkheid geeft. Met de opdrachtverklaring hebben wij een simpelere versie gemaakt. Mocht een opdrachtgever tijdens het doorlopen van de opdrachtverklaring toch vragen hebben dan wordt hij automatisch in contact gebracht met onze collega’s. Zij helpen met het toetsen van de opdracht en geven uitleg. Daarnaast werken we natuurlijk met goedgekeurde modelovereenkomsten. Gecombineerd met onze uitgebreide screening zijn jouw opdrachtgevers verzekerd van een wet DBA proof werkwijze.

Facturatie proces

GoodWorx is een tussenschakel in het facturatieproces. Dat betekent dat alle facturen voor opdrachtgevers worden verzonden door GoodWorx via de software omgeving. Een groot voordeel voor opdrachtgevers is dat er een gebundelde factuur kan worden verzonden voor alle ZZP’ers per kostenplaats. Dit scheelt een opdrachtgever een hoop losse facturen en administratie.

Geen risico's meer op naheffingen en kostenbesparing door verbetering van processen. Dat noemen wij slim zzp'en!