This is some text inside of a div block.
June 9, 2022

Hoeveel procent reken je voor bemiddelingskosten?

Minimaal 60% van alle zzp’ers haalt jaarlijk één of meerdere opdrachten binnen via een bemiddelingsbureau. Ondanks dat zelfstandigen behoorlijk profiteren van de intermediair, is er veel discussie over de hoogte van de bemiddelingskosten. Het percentage wordt vaak te hoog bevonden, maar is dat nu eigenlijk wel zo?

Waar zit de wroeging?

In een artikel dat we eerder schreven hadden we het al over het bepalen van je marge, als intermediair. Een percentage tussen de 15 en 20% lijkt realistisch en wordt door zzp’ers geaccepteerd, maar alles erboven wordt als gekkenwerk bestempeld. Dat je als zelfstandige het liefste zoveel mogelijk overhoudt, staat als een paal boven water. Maar we zullen toch heus begrijpen dat een bemiddelaar ook zijn portie moet hebben, voor het binnenhalen van een opdracht?

Dus wat liggen er nou voor punten ten grondslag aan deze discussie? Ontvangt de intermediair teveel? Ontvang je als zelfstandige te weinig? Zit het probleem bij de opdrachtgever?

Transparantie is key?

Waar veel zelfstandigen het moeilijk mee hebben, is het geheimzinnige rond de betaling van de bemiddelingsvergoeding. Hoewel er steeds meer bureaus komen, die hier transparant in zijn, is dit nog lang niet overal het geval. Soms is er sprake van een eenmalige vergoeding van de opdrachtgever voor de bemiddeling, terwijl er structureel bij de zelfstandige een vergoeding per woord of uur wordt ingehouden. 

Als er vanuit de intermediair actief zou worden bijgedragen aan het verminderen van dit geheimzinnige karakter, dan zou er ruimte worden gecreëerd voor openheid. Dan kan er beter beleid gevoerd worden. Een voorbeeld: gedurende de eerste helft van het project ontvangt de bemiddelaar een hoger percentage, aangezien de kosten ook gedekt moeten worden. De rest van de looptijd van het project daalt deze vergoeding en stijgt de vergoeding voor de zelfstandige. Zou prima moeten kunnen toch?

Gemiddeld percentage

Een marge tussen de 10 en 25% wordt algemeen geaccepteerd, maar hogere bemiddelingskosten zijn absoluut geen uitzondering. Kijk goed naar wat realistisch is in de branche en naar de service van het bureau. Als zelfstandige scheelt het je een hoop acquisitie, dus is het die marge niet gewoon waard? 

Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Gabriëlla Modderman
Copywriter

Deel dit bericht op: