This is some text inside of a div block.
April 19, 2022

Je marge bepalen als bemiddelaar

Voordat je aan de slag gaat met het werven van zzp’ers en opdrachtgevers, is het handig om te weten hoe je jouw marge gaat bepalen als bemiddelaar. Zijn standaardtarieven op de markt gebruikelijk? Moet je hoog of juist lager inschieten? In dit artikel lees je alles over het vaststellen van een realistische marge voor jouw dienstverlening.

Wet minimumbeloning zelfstandigen

Uit onderzoek is gebleken dat er een trend gaande is onder zzp’ers, die invloed heeft op de margebepaling van de intermediair. Zelfstandig ondernemers zijn gewild, maar door relatief lage tarieven is er ongewenste concurrentie met de onderkant van de arbeidsmarkt ontstaan. Daarom is er een wetsvoorstel voorbereid: de Wet minimumbeloning zelfstandigen (Wmz)  

Deze wetgeving is momenteel nog niet actueel, maar dit is wel een goede toekomstige verandering om rekening mee te houden. Komt je zzp’er onder aan de streep onder het minimumtarief, dan moet de opdrachtgever bijbetalen en dat wil je natuurlijk voorkomen.

Uit onderzoek is gebleken dat veel zzp’ers dus tegen zeer lage tarieven werken. Het verschil tussen verschillende sectoren is aanzienlijk. Het gemiddelde uurtarief ligt op € 58, maar 25% van alle zelfstandigen rekent minder dan € 21 per uur en 10% zelfs minder dan € 10. De nieuwe wetgeving gaat deze zwakke positie van de onderkant van de arbeidsmarkt optimaliseren, dus houdt hier rekening mee, wanneer je jouw marge gaat bepalen als bemiddelaar.

Zowel referenties als marge bepalend voor zzp’er

Verder bleek uit onderzoek van ZZP Barometer en Yacht dat ruim 50% van de zelfstandigen werkt met een vast tarief voor alle aangenomen opdrachten. Het restant van de zzp’ers past flexibele tarieven toe, waarbij voor alle ondernemers de duur van de opdracht van gunstige invloed is voor de opdrachtgever.

Zelfstandigen zijn dus in beginsel overwegend stellig in hun tarieven, maar zijn eventueel na het bespreken van de kaders van een project, best bereid hun tarief aan te passen. Uit hetzelfde onderzoek van ZZP Barometer blijkt dat er twee bepalende factoren van belang zijn, wanneer een zelfstandige de keuze voor een intermediair maakt. Ten eerste de referenties, want 34,7% van de zzp’ers vindt de ervaringen van anderen bepalend. Ten tweede zijn de kosten van de bemiddelaar, de beroemde marge dus, met 39,3% doorslaggevend.

Een goede naam is dus minstens zo belangrijk als een aantrekkelijk tarief, maar hoe ga je nu die marge bepalen als bemiddelaar?

Marge van intermediair bepalen

Er zijn diverse verdienmodellen, maar als het om intermediairs gaat, hebben zelfstandigen een duidelijke mening. Waar ze in 2010 de marges van de intermediair nog te hoog vonden, was er in 2016 al een transformatie zichtbaar. De hoogte van de marge stond minder ter discussie, maar het verdienmodel des te meer. Bijna 6 op de 10 zelfstandigen was destijds van mening dat een eenmalige fee per nieuwe match de meest optimale manier van bemiddelen was. De gemiddelde marge lag enkele jaren geleden zo tussen de 10 -15%, aldus deze infographic . Dit is allemaal leuk en aardig, maar hoe staat het er nu - medio 2022 - voor? Met het groeiend aantal zzp’ers, groeit ook het aantal intermediairs. Beide partijen weten elkaar steeds beter te vinden op de markt, maar de bemiddelingskosten zullen altijd een punt van discussie zijn. Gemiddeld genomen is de zzp’er van mening dat rond de 15-20% een mooie marge betreft, waarbij hogere marges als gekkenwerk worden bestempeld. Of je nu op 10 of 30% gaat zitten qua marge, zorg ervoor dat je transparant bent over je tarieven én zorg draagt voor tijdige betaling.

Wil jij weten hoe jij jouw marge vlot krijgt uitbetaald? Meld je gratis aan of laat Tessa jou adviseren.

Bron: Rechtspraak.nl, seo.nl, zzpbarometer.nl en computable.nl

Heb je vragen over dit onderwerp en wil je advies? Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in.
Adviesgesprek inplannen
Volledig vrijblijvend
Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Gabriëlla Modderman
Copywriter

Deel dit bericht op: