This is some text inside of a div block.
September 6, 2022

Starten als bemiddelaar in de zorg? Houd hier rekening mee!

Een tijdje geleden deelde we al een artikel hoe te starten als bemiddelaar. Maar wat nou als jij specifiek in de zorg wil starten? Zijn er dan andere zaken waar je nog rekening mee moet houden? In dit artikel nemen we je mee in de bijzonderheden die gelden voor deze branche. Lees je mee?

Regels en wetten voor bemiddelaars in de zorg.

Ten eerste zijn er regels en wetten voor medewerkers in de zorg die niet gelden voor ZZP’ers in andere branches. Hieronder zetten we ze even voor je op een rij:

Wettoetreding zorgaanbieders (Wtza)

Op 1 januari 2022 is de wet toetreding zorgaanbieders in werking getreden. Het doel van deze wet is om alle zorgaanbieders in Nederland in kaart te krijgen en te kunnen toezien dat er op de juiste manier wordt gewerkt. Werken de ZZP’ers die jij bemiddelt als zorgaanbieder of in de jeugdhulp dan heb jij als bemiddelaar ook met deze wet te maken. Zowel je ZZP’ers als jij als bemiddelaar hebben namelijk een meldplicht. Dit houdt in dat je een uitgebreide vragenlijst moet invullen op de website van de IGJ. Je geeft je melding door en bij ontvangst krijg je een bevestiging. Op basis van de ingevulde vragenlijst beslist de IGJ hoe er wordt gehandhaafd.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg(Wkkgz)

Met deze wet wil de overheid een verbeterde en snellere aanpak van klachten stimuleren. Medewerkers en cliënten kunnen door deze wet zonder risico klachten melden waardoor uiteindelijk de kwaliteit van zorg omhoog zal gaan. Wat deze wet inhoudt voor jou als bemiddelaar, maar ook voor al je ZZP’ers: je moet je aansluiten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)

Bepaalde type zorgverleners kunnen zich aanmelden voor een BIG registratie. Deze wet is bedoeld om cliënten te beschermen tegen ongeoefende of ondeskundig handelen vaneen zorg professional. Als je wil weten of het nodig is dat jouw ZZP’er geregistreerd moet zijn in het BIG register kun je de site Zorgsectoren | Inspectie Gezondheidszorgen Jeugd (igj.nl) gebruiken. Hier vind je een vragenlijst waarbij je kunt controleren of jouw ZZP’er zich moet registreren om een opdracht te kunnen aannemen.

Wet Zorgen Dwang (Wzd)

ZZP’ers kunnen te maken krijgen met deze wet als ze zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke handicap of psychogiatrie (zoals bijvoorbeeld dementie). Belangrijk als je ZZP’ers plaatst in deze categorie van zorg is dat je op de hoogte bent wie de zorgverantwoordelijke is. Weet dat je ZZP’ers cliënten en hun vertegenwoordigers moeten wijzen op het inzetten van een clientvertrouwenspersoon. Daarnaast moet een ZZP’er die dit soort zorg verleent zich melden bij het IGJ.  

Wet verplichte GGZ (Wvggz)

Met deze wetkrijgen ZZP’ers te maken die werken met patiënten bij wie een psychische stoornis leidt tot “gevaarlijk” gedrag voor henzelf of voor anderen.  ZZP’ers die werkzaam zijn onder de jeugdwet die krijgen hier ook mee te maken. De wet stelt vast dat klachten van deze groep cliënten/patiënten moet worden behandeld door een externe klachtencommissie. Het is eigenlijk een aanvulling op de klachtenregeling die staat beschreven in de Wkkgz.

In de zorg moet je snel kunnen schakelen met je administratie.

Naast al deze door wetgeving vastgelegde onderdelen komt er bij werken in de zorg ook nog een ander belangrijk aspect om de hoek kijken. Je hebt namelijk direct te maken met mensen. Als er een keer een dienst niet ingevuld kan worden heeft dat direct invloed op de zorgverlening aan een persoon. De kans is daarom groot datje erg ad hoc en onder grote druk zal moeten werken. Het voordeel is dat je dus ook een bijdrage kunt leveren aan die zorg als het je lukt de juiste persoon op de juiste plek te krijgen voor een dienst. Dat maakt werken in de zorg zo mooi.

Je administratie en backoffice op orde hebben is in deze branche misschien nog wel belangrijker dan in welke andere branche dan ook. Juist vanwege dat snelle schakelen. Je wil niet dat door administratieve rompslomp een dienst niet kan doorgaan.

Wil jij weten wat onze software voor jou kan betekenen als bemiddelaar in de zorg? Maak direct een afspraak!

Heb je vragen over dit onderwerp en wil je advies? Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in.
Adviesgesprek inplannen
Volledig vrijblijvend
Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Mardi Puts
Marketing- & Communicatiemedewerker

Deel dit bericht op: